กฎแห่งกรรมนั้นเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้หรือไม่?

กฎหมายมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขได้

แล้วกฎแห่งกรรมนั้นเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้หรือไม่?

กฎแห่งกรรมนี้ ไม่มีการแก้ไข คงตัวอยู่อย่างนั้น พระพุทธเจ้าท่านไปเห็นกฎแห่งกรรมเป็นอย่างไร

บอกเราว่ากรรม 10 อย่างนี้คือ อกุศลกรรมบถ 10 นี่ ทำแล้วเกิดอกุศลนะ เช่น ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ พูดคำหยาบ พูดส่อเสียด พูดเพ้อเจ้อ อย่างนี้เป็นต้น

ปัจจุบันผ่านมา 2 พันกว่าปี ก็ยังคงอย่างนั้นอยู่ จะอีก 2 หมื่น 2 แสน หรือ 2 ล้าน ปี ก็ยังคงเป็นอย่างนั้น แม้ในยุคพุทธันดรที่แล้ว

ยุคพระพุทธเจ้าองค์ก่อนก็เหมือนกัน คำสอนของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์นั้นเหมือนกันหมด เพราะฉะนั้นกฎแห่งกรรมนั้นก็เป็นกฎเดียวกัน ไม่เปลี่ยนแปล

ง เพราะไม่มีใครมีอำนาจไปเปลี่ยนแปลงได้ ยกเว้นว่าจะสามารถรื้อกฎได้นั้นก็อีกเรื่องหนึ่ง แต่จะรื้ออย่างไรก็ต้องอีกแบบหนึ่งแล้วล่ะ

Loading...
loading...
shares