เหตุที่ทำให้เกิดทุกข์! แก้ทุกข์ เลิกหวัง เลิกทุกข์

** ธรรมภาษิตสอนใจ **

ทุกอย่างล้วนอนิจจัง

พระพุทธเจ้าตรัสทุกข์ไว้ในอริยสัจหลายประการ หนึ่งในนั้นก็คือ ความผิดหวัง ดังพุทธพจน์ที่ว่า

“อปฺปิเยปิ สมฺปโยโค ทุกฺโข แปลว่า ได้สิ่งที่ไม่ชอบ ไม่ถูกใจก็เป็นทุกข์”

และ

“ปิเยหิ วิปฺปโยโค ทุกฺโข แปลว่า พลัดพราก หรือไม่ได้สิ่งที่ชอบ ที่ถูกใจก็เป็นทุกข์”

ทุกข์นี้ เกิดขึ้นเพราะไปตั้งความหวังไว้ก่อน และตั้งไว้สูงเสียด้วย ตั้งความหวังว่า จะสมหวังอย่างเดียว ไม่มีการเผื่อความผิดหวัง เมื่อเกิดความผิดหวังจึงเป็นทุกข์ เช่น ลงทุน หวังจะได้กำไรอย่างเดียว ซื้อหวย ล็อตตารี่ หวังถูกอย่างเดียว ทำงาน หวังเงินเดือนขึ้นอย่างเดียว แต่งงาน หวังมีความสุขอย่างเดียว … หวัง … หวัง … หวัง … หวัง … หวังแต่ได้อย่างเดียว

ลักษณะอย่างนี้ เรียกว่ามองมุมเดียว มองแค่มุมสมหวัง มุมที่ตัวเองอยากได้ อีกมุมหนึ่ง คือ มุมของความผิดหวัง ถือว่าเป็นมุมธรรมะ คนมักไม่เผื่อใจไว้ มุมธรรมะหมายถึงว่า ทุกอย่างล้วนเป็นอนิจจัง ไม่แน่นอน เป็นทุกข์ได้เสมอ เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา และสัจธรรมแท้ก็คือ สมหวังอย่างไรก็ตาม สุดท้ายก็ต้องผิดหวัง

จริงอยู่ ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะหวัง หวังอะไรก็ได้ตามที่ตัวเองอยากหวัง แต่หวังสิ่งใด ควรเผื่อความผิดหวังไว้ด้วย

ดังนั้น ชีวิตคนเราจะสมหวังได้ ต้องตั้งใจทำและต้องมีความอดกลั้น อดทน ใจต้องสู้กับอุปสรรคทั้งหลาย อาจใช้เวลาเป็นเดือน เป็นปี ต้องสู้เท่านั้นถึงจะชนะ และสมหวังได้

Loading...
loading...
shares