พระราชพิธีบรมราชาภิเษก​ ร.10

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก​ ร.10

วันที่ 4 พ.ค. 2562 ซึ่งเป็นวันประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และถือเป็นวันแห่งประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งอีกวันหนึ่งของปวงชนชาวไทยที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติบรมราชาภิเษก เป็น พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สร้างความปีติแก่พสกนิกรทุกหมู่เหล่า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cr google

Loading...
loading...
shares