รวมคาถาเรียกทรัพย์ สวดแล้วพาการเงินราบรื่น

รวมคาถาเรียกทรัพย์ สวดแล้วพาการเงินราบรื่น

เศรษฐกิจไม่ดี “เงิน” ในกระเป๋าก็ไม่มี จะทำอย่างไรดี!

การสวดมนต์ภาวนาจะทำให้เรามีสติ มีสมาธิ ปัญญาก็เกิด และทำให้ จิตใจ เราเข้มแข็ง
ปัญญาที่เกิดจะทำให้เรานั้นแก้ปัญหาทุกอย่างให้คลี่คลายลง มีสติในการหาทางออกของปัญหามากขึ้น
สามารถสวดได้ทุกเดือน เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล

คาถาเงินล้าน (หลวงพ่อฤษีลิงดำ )
ตั้งนะโม 3 จบ

“สัมปจิตฉามิ นาสังสิโม พรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะ”

สวด 9 จบ และอธิษฐานขอให้มีเงินมีทองไหลมาเทมา ทำมาค้าขายราบรื่น

คาถาเรียกทรัพย์ (หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค จ.พระนครศรีอยุธยา)
ตั้งนะโม 3 จบ

“พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ (1 จบ)
วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา
วิระอิตถิโย พุทธัสสะ มาณีมามะ พุทธัสสะ สะวาโหม”

ใช้สวดภาวนาเรียกทรัพย์ เรียกเงินเรียกทอง จะสวด 3 จบ 5 จบ 7 จบ 9 จบ

Loading...
loading...
shares