หมอเตือน ร้อน ทำให้หงุดง่าย ระวัง

หมอเตือนร้อนจัดทำหงุดหงิดง่าย หัวร้อน นอนไม่หลับ

พื้นที่่อุณหภูมิเกิน 40 องศาเซลเซียสจัดเป็นพื้นที่เสี่ยง

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า สภาพอากาศที่ร้อนจัดมีผลต่อสุขภาพจิตอย่างมาก ทำให้คนทั่วไปมีความหงุดหงิดง่าย ความอดทนต่อสิ่งต่างๆ ลดลง อาจจะทำให้เกิดการกระทบกระทั่งกันได้ง่าย ยิ่งในช่วงกลางคืนบางครอบครัวที่อาจจะไม่มีแอร์ ทำให้นอนหลับไม่สนิทในช่วงกลางคืน หลับๆ ตื่นๆ พอพักผ่อนไม่เพียงพอก็ยิ่งหงุดหงิดง่าย รวมถึงมีผลต่อสุขภาพกายโดยตรง คือร่างกายอ่อนเพลีย อ่อนล้าภูมิคุ้มกันโรคของร่างกายอาจจะลดลงได้ นอกจากนี้ จากการเก็บข้อมูลและเฝ้าระวังการฆ่าตัวตายของคนไทย พบว่ามีอัตราการฆ่าตัวตายสูงขึ้นในช่วงหน้าร้อนเช่นกัน สภาพอากาสร้อนทำให้คนหงุดหงิด หัวร้อนง่ายดังนั้นเวลาจะพูด หรือจะทำอะไรก็ขอให้คิดให้ดี ช้าลงอีกนิด

นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ต้องยอมรับว่าในช่วงหลังๆ มานี้ประเทศไทยมีอุณภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้เสี่ยงต่อการเจ็บป่วย เพราะอุณิภูมิร่างกายคนเราปกติจะอยู่ที่ 37.5 องศาเซลเซียส แต่สภาพอากาศเมืองไทยสูงถึง 40 องศาเซลเซียส บางพื้นที่มากกว่านี้ ความทนต่ออุณภมิที่สูงเช่นนี้ของแต่ละคนแตกต่างกัน แต่คนที่มีความเสี่ยงมากที่สุด คือเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว ซึ่งสิ่งที่น่ากังวลสำหรับอากาศร้อนคือโรคลมแดด หรือ ฮีทสโตรก ซึ่งพื้นที่ที่อุณภูมิสูงแตะ 40 องศาเซลเซียสขึ้นไปถือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงเหมือนกับที่เราจัดอันดับพื้นที่เสี่ยงที่มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อย่างไรก็ตามถ้าดูที่อัตราการเสียชีวิตจากโรคฮีทสโตรกเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรของประเทศแล้วถือว่าไม่สูง ทั้งนี้อยากจะแนะนำประชาชนในการปรับตัวคือหลักเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงที่แดดร้อนจัดๆ

จากข้อมูลการเฝ้าระวังการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตเนื่องจากภาวะอากาศร้อน สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค พบว่า ช่วงฤดูร้อน (มี.ค.-พ.ค.) ระหว่างปี 2558-2561 มีรายงานผู้เสียชีวิตที่เข้าข่ายการเฝ้าระวังการเสียชีวิตจากภาวะอากาศร้อน จำนวน 56, 60, 24, 18 ราย ตามลำดับ และข้อมูลจากสำนักนโยบายและแผนสาธารณสุข พบว่าระหว่างปี 2557–2560 มีจำนวนผู้ป่วยจากภาวะอากาศร้อน เท่ากับ 3,054, 3,523, 4,002, และ 3,409 ตามลำดับ

loading...
shares