5 วิธีการสู่นักแก้ปัญหาที่ดี

วิธีการที่จะพัฒนาทักษะในการแก้ปัญหาให้เป็นสุดยอดนักแก้ปัญหา

ก่อนจะแก้ปัญหาให้เลิกเดาก่อน เนื่องจากปัญหาที่ง่ายมักมีทางเลือก 2-3 ทางเลือก หากทางเลือกน้อยจะเดาถูก แต่ถ้าเป็นปัญหาที่ซับซ้อนขึ้นมีทางเลือกเป็น

10 ทาง หากใช้วิธีเดาโอกาสผิดจะมากขึ้น พอเลิกเดาแล้วเข้ามาสู่การแก้ไขปัญหา คือ

 

1.ต้องยอมรับว่าเรายังไม่รู้

คือต้องยอมรับก่อนว่าปัญหาต่างๆเกิดขึ้นมาไม่ใช่ว่าจะรู้ไปหมดทุกเรื่อง

 

2.ต้องหาสาเหตุปัญหาคืออะไรเกิดจากอะไร

เป็นการวิเคราะห์ข้อมูล นำปัญหามาพิจารณา แล้วเขียนออกมาทำทางเลือก ทำความเชื่อมโยง หากได้ข้อมูลมาไม่ครบ เนื่องจากไม่ได้รู้ทั้งหมด ก็ต้องคุยกับผู้เชี่ยวชาญ แต่อย่าให้ผู้เชี่ยวชาญมาเป็นคนตัดสินใจแก้ปัญหา

 

3.ต้องประเมินทางเลือก วิธีหนึ่งที่จะทำให้เลือกไม่ผิด

คือการลองหาว่า อะไรเป็นตัวชี้วัดว่าปัญหานั้นได้รับการแก้ไขแล้ว เช่น มีปัญหาเรื่องขาดบุคลากร หากไม่มีตัวชี้วัดอาจจะหาคนใหม่ แต่ความจริงแล้ว เมื่อไปวิเคราะห์ปัญหาแล้วกำหนดตัวชี้วัดว่า ทำอย่างไรจะลดเทิร์นโอเวอร์ ของแผนกไอที เนื่องจากแผนกไอทีเดี๋ยวก็ออกเดี๋ยวก็เข้า อ่านแล้วจะได้เจาะลึกว่า ปัญหาขาดบุคลากร เกิดจากการเทิร์นโอเวอร์ หรือว่าพนักงานมาอยู่ได้แป๊บเดียวแล้วก็ออกเกิดจากอะไร

การแก้ปัญหาจะต้องใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ คือต้องมีข้อมูลต้องศึกษาเจาะลึก ถ้าข้อมูลไม่พอ ก็ต้องหาความรู้เพิ่มหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ อย่าเดาหรือใช้ความรู้สึกตัดสิน

 

4.เมื่อได้แนวทางแล้ว ก็ทำตามแผนที่วางไว้

ซึ่งแผนนี้อาจจะมี 2 อย่าง คือแผนที่เป็นเวลา เป็นช่วงเวลา หมายถึงแต่ละเดือนจะทำอะไร หรือเป็นแผนระยะยาว ขึ้นอยู่กับลักษณะและการวิเคราะห์นั้นเอง

 

5.ต้องมีการตรวจและประเมินผลลัพธ์

เมื่อทำอะไรแล้วมาตรวจดู หากไม่เป็นไปตามตัวชี้วัดที่วางไว้ ให้หาวิธีการแก้ไขปัญหาเมื่อจำเป็น คือถ้าจำเป็นต้องแก้ต้องปรับก็ปรับไปตามนั้น จากนั้นก็ฝึกทักษะการแก้ไขปัญหา

 

เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นก็จะเลิกเดา แล้วทำตามตั้งแต่ข้อต้นมาจนถึงข้อนี้ ไม่ว่าปัญหาเล็กปัญหาน้อย ใช้วิธีเอาข้อมูลมาตัดสินใจ แล้ววิเคราะห์ว่าวิธีนั้นจะใช้วิธีการแก้ไขปัญหาแบบไหน คือการฝึกให้เชี่ยวชาญ ต่อก็ไม่ต้องมานั่งไล่ทีละขั้นตอนเพราะทุกอย่างอยู่ในสมอง

 

นอกจากจะต้องฝึกทักษะแล้ว มีเรื่องอะไรที่ต้องฝึกอีกบ้างในการแก้ปัญหา?

 

          1.ต้องทำงานเป็นทีม

เพราะปัญหาบางเรื่องแก้คนเดียวไม่ได้ เมื่อทำงานเป็นทีมแล้ว ความสำเร็จลุล่วงเป็นความสำเร็จของทีม เกิดความร่วมมือร่วมแรง ร่วมใจกัน เกิดความรู้สึกผูกพันกับความเป็นเจ้าของ จะทำให้ทีมงานโต แต่ถ้าแก้ปัญหาเป็นอยู่คนเดียวทีมงานก็จะไม่โต

 

          2.การมีคอนเนคชั่น

นื่องจากคอนเนคชั่นก่อให้เกิดการช่วยเหลือกัน ให้มองว่าไม่ใช่คู่แข่งขัน มองว่าเป็นพันธมิตร บางครั้งคู่แข่งทางธุรกิจยังมาตั้งองค์กร เพื่อร่วมกันช่วยกันแก้ไขปัญหาหรือช่วยกันปรับให้อยู่ร่วมกันได้ เพราะฉะนั้นการมีคอนเนคชั่นสำคัญมาก แล้วก็เปลี่ยนคู่แข่งขันให้กลายเป็นพันธมิตรได้

 

Loading...
loading...
shares